Avís legal

Aquest lloc web i el domini corresponen a l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb domicili a la Plaça de Concòrdia, núm. 7, Calonge (17251), CIF P1703800A, tel. 972 660 375 i correu electrònic ajuntament@calonge.cat.

L'usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament el present avís legal a l'utilitzar i fer serveis de la pàgina web.

1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d'informació i per oferir serveis en el marc de les competències i funcions pròpies de l'Ajuntament.

Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre els continguts d'aquest lloc, drets que corresponen o bé a l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, o a terceres persones que n'han autoritzat la utilització. De forma general queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials així com la seva transformació o alteració. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.

2. CONTINGUTS

La informació administrativa facilitada per mitjà d'aquest web no substitueix la publicitat ni els textos legals que hagin de ser publicats preceptivament als diaris oficials, l'edició oficial dels quals és l'única que té plena validesa legal.
L'escut oficial de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i els altres dissenys i logotips que identifiquen a l'Ajuntament o als seus serveis i activitats, només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia de l'Ajuntament, o bé quan es tracti d'identificar activitats o iniciatives d'altres persones o institucions que compten amb el suport explícit de l'Ajuntament.

3. POLÍTICA DE PRIVACIDAT

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni es compromet a tractar aquestes dades de caràcter personal d’acord amb la legislació sobre protecció de dades personals i sobre els serveis de la societat de la informació.

L’ús de les dades personals tindrà caràcter confidencial i s’utilitzaran únicament per a poder prestar serveis de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. Por consultar el detall del tractament de dades que realitzem en la nostra política de privacitat.

4. POLÍTICA DE COOKIES (GALETES)

Podem utilitzar cookies quan l’usuari navega per les diferents pantalles i pàgines de la nostra web amb la finalitat de reconèixer als usuaris per a poder oferir un millor servei i més personalitzat mitjançant cookies de sessió i cookies tècniques.

Les cookies no recullen informació de l’usuari, sent totalment anònim i sense possibilitat de ser associada a un usuari concret ni identificat.

L’usuari podrà controlar el nivell de seguretat del seu equip mitjançant l’opció corresponent que tingui el seu programa navegador.

Pot consultar el detall de les cookies que utilitzem en la nostra política de cookies.

5. RESPONSABILITAT DE L’AJUNTAMENT

L'Ajuntament no pot garantir de forma absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions. Tampoc no se'n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'Ajuntament de Calonge. Quan sigui raonablement possible advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

6. MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS

L'Ajuntament es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d'altres persones físiques o jurídiques que consti al lloc web, o a la que es remeti per mitjà d'enllaços o d'altres sistemes.

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena (framing).

7. LEGISLACIÓ APLICABLE Y JURISDICCIÓ

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de Catalunya, essent els jutjats de Sant Feliu de Guíxols els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 

Política de privacitat

 

La present política de protecció de dades regula el tractament de dades que realitza l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni de les dades que pugui recollir en els seus portals web, app's i xarxes socials corporatives.

1. Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de www.calonge.cat és:

Ajuntament de Calonge i Sant Antoni
NIF P1703800A
Plaça de la Concòrdia, 7
17251 Calonge i Sant Antoni

2. Finalitat dels tractaments de dades

Les dades que subministra a l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l'única finalitat de lliurar-li el servei que ens sol·licita.

En cadascun d'aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades única i exclusivament si vostè ha autoritzat aquest tractament o si existeix una obligació legal.

A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades:

 • Lliurament de serveis i tràmits municipals: tractarem la informació per a la gestió del tràmit que hagi sol·licitat. Les seves dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment a les competències de l'Ajuntament. Les seves dades seran conservades per a obligació legal com a part del procediment administratiu de l'Ajuntament.
 • Subscripcions: li remetrem informació dels nostres productes, serveis i activitats. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en el moment se suprimiran. Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.
 • Activitats: tractarem les seves dades per a la gestió de les activitats, cursos i tallers organitzats per l'Ajuntament. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es destruiran un cop realitzada l'activitat excepte que requereixi la seva conservació per raons de gestió.
 • Borsa de Treball: tractarem les seves dades per a la gestió d'ofertes laborals que hi hagin disponibles. Les seves dades seran cedides a les empreses per les que mostri interès a la seva proposta laboral. Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què es doni de baixa de la Borsa de Treball. Després d'això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de l'Ajuntament.
 • Participació Ciutadana: tractarem les seves dades per a la gestió del procés de participació ciutadana en que participi i donar resposta a les seves propostes i qüestions. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es conservaran dins de cada procediment de participació.
 • Bústia de contacte, queixes o suggeriments: tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d'això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se li va informar i va autoritzar.

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de les competències de l'Ajuntament i portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

L'usuari ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l'ús i el tractament que se'n fa. Tota la informació que facilita l'usuari ha de ser veraç. L'usuari és l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l'Ajuntament o a tercers. L'Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

3. Tractament de les seves dades per tercers

Les seves dades poden ser tractades per tercers per a desenvolupar els serveis i competències de l'Ajuntament: hospedatge de les dades i dels serveis, enquestes de satisfacció, participació ciutadana, serveis concessionats, etc. Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització dels serveis d'acord amb les competències de l'Ajuntament i l'acompliment dels requisits de la legislació.

L'Ajuntament ha regulat la seguretat del tractament de les seves dades per part d'aquests tercers i garanteix que no seran utilitzades per a cap altra finalitat.

4. Els seus drets en facilitar les seves dades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades:

 • Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem.
 • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
 • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
 • Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.
 • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les seves dades.
 • Portabilitat de les dades: que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d'oferir un servei.
  Per a això pot utilitzar diferents canals:
 • Presencial: adreçar-se a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ubicades a la Plaça de la Concòrdia, núm. 7 de Calonge (17251) i Avinguda Catalunya, núm. 26 de Sant Antoni (17252) indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició, Limitació o Portabilitat de les dades).
 • Correu postal: adreçar-se a l'Ajuntament per correu postal a la Plaça de la Concòrdia, núm. 7, 17251 Calonge i Sant Antoni, adjuntant una còpia del seu DNI i la sol·licitud corresponent.
 • Telemàtic: exercir el seu dret a traves de la Seu Electrònica, mitjançant una instància genèrica.
  Amb aquesta finalitat podreu utilitzar, si ho desitgeu, els formularis normalitzats que trobareu en el següent enllaç:
  https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/

5. Informació addicional sobre el tractament de dades personals. Delegat de Protecció de Dades

Si desitja conèixer més informació o teniu algun dubte sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça de correu electrònic dpd@calonge.cat o per correu postal a l'atenció del Delegat de Protecció de dades a Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, Plaça de la Concòrdia, núm. 7, 17251 Calonge i Sant Antoni.

6. Presentació de reclamacions

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l'Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades.

7. Registre de les activitats del tractament

Fitxer amb el Registre de les Activitats del Tractament: 

http://admin.calonge.cat/sites/default/files/files/registre-tractament-proteccio-de-dades_0.pdf

 

Política de cookies

 

En compliment de la Directiva 2009/136/CE, desenvolupada en el nostre ordenament per l'article 22.2 de la Llei de Serveis de Societat de la Informació (LSSI) i seguint les instruccions de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, procedim a informar-li detalladament de l'ús que es realitza a la nostra pàgina web.

Aquesta Política de cookies és part integrant de l'Avís Legal i de la Política de Privacitat de vota.calonge.cat. L'accés i la navegació en el lloc web, o l'ús dels serveis del mateix, impliquen l'acceptació de les condicions generals establertes en el nostre Avís Legal, i per tant, de la Política de Privacitat i de la Política de cookies.

L'informem que, per tal de reconèixer i prestar un millor servei, el web vota.calonge.cat utilitza cookies per facilitar la interactuació dels seus usuaris i per elaborar estadístiques sobre les visites rebudes. En tot cas, li comuniquem que l'Ajuntament de Calonge és el responsable d'aquestes cookies i del tractament de les dades obtingudes a través de les cookies pròpies i de tercers decidint sobre la finalitat, el contingut i l'ús del tractament de la informació recollida.

Què és una cookie?

Les cookies són petits arxius, que s'emmagatzemen en el navegador de cada usuari per tal que el servidor recordi aquest usuari quan torni a relacionar-se amb la pàgina web. Aquesta informació no revela la seva identitat, però sí que permet la seva identificació com a un usuari concret i pot guardar informació relativa a la freqüència amb la que visita la pàgina web, les seves preferències de navegació o aquella informació que més l'interessa. El que ens permet, cada vegada que accedeix a www.calonge.cat, millorar la qualitat i la usabilitat de la nostra pàgina web.

Ús de cookies per part de vota.calonge.cat

Vostè presta el seu consentiment exprés per a la utilització de cookies al nostre portal, ja sigui mitjançant l'acceptació expressa realitzada en l'avís o per la mera navegació per la pàgina web vota.calonge.cat.

Pot rebutjar el tractament de les dades denegant els permisos d'ús de cookies seleccionant la configuració apropiada del seu navegador. No obstant, si les desactiva, pot ser que la seva navegació per www.calonge.cat no sigui òptima i algunes de les seves utilitats no funcionin correctament.

A continuació l'informem detalladament de les cookies que poden instal.lar-se des de la pàgina web vota.calonge.cat. En funció de la seva navegació podran instal.lar-se totes o només algunes de les cookies indicades.

Cookies de tercers

Cookies analítiques

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític del web prestat per Google. Inc, una companyia de Delaware l'oficina principal de la qual es troba a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (" Google").

Google Analytics utilitza cookies per ajudar-nos a analitzar l'ús que fan els usuaris de la pàgina web. La informació que genera la cookie sobre l'ús del lloc web (incloent l'adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els seus servidors d'Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del lloc web. D'aquesta manera, les cookies d'anàlisi poden ser utilitzades pel seu reconeixement en successives visites, per obtenir informació sobre la data i hora de la seva última visita, mesurar alguns paràmetres de trànsit dins del propi lloc web, i estimar el nombre de visites realitzades, de manera que puguem enfocar i ajustar els serveis de forma més efectiva.

Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. En aquests casos, Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi.
En utilitzar aquesta pàgina web consent el tractament de la seva informació per Google en la forma i per als fins anteriorment indicats. L'exercici de qualsevol dret s'haurà de realitzar mitjançant comunicació directa amb Google.

Per optar per no ser rastrejats per Google Analytics a través de tots els llocs web podeu consultar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Nom: _utma , _utmb , _utmc , _utmz , _utmv

Proveïdor: Google Analyitics

Propòsit: La finalitat d'aquestes cookies és la d'establir la connexió amb el servei de Google.com la política de seguretat del qual es troba https://www.google.es/intl/es/policies/privacy. Les cookies de Google Analytics, generen un identificador d'usuari, el qual s'utilitza per detectar quantes vegades l'usuari ha visitat aquesta pàgina web, calcular quan s'ha acabat una sessió, l'origen de l'usuari i les keywords.

Així mateix, també registra quan va ser la primera i l'última vegada que l'usuari va visitar el web www.aoc.cat.

Cookies permanents

 • _utma activa durant un termini de 2 anys
 • _utmz activa durant un termini de 6 mesos

Cookies temporals

 • _utmb
 • _utmc
 • _utmv

Cookies en altres llocs web de l'Ajuntament de Calonge

En altres llocs de l'Ajuntament de Calonge s'instal.len cookies de tercers a tots els seus visitants, encara que no siguin usuaris registrats en les corresponents plataformes:

 • Consorci AOC a Twitter. Cookies: guest_id, __ UTMA, __ UTMB, __ utmc, __ utmz, original_referer i _twitter_sess. Les seves finalitats són descrites a la pàgina de privacitat de Twitter.
 • Consorci AOC a LinkedIn. Cookies: jsessionid, visit, bcookie, S-LI-IDC, L1e, X-LI-IDC, _qca, RT, __ UTMA, __ UTMB, __ utmc, __ utmz, __ utmv, leo_auth_token, lang. Les seves finalitats són descrites a la pàgina de cookies de LinkedIn.

Configuració de l'usuari per evitar Cookies

En compliment de la normativa legal vigent, posem a la seva disposició la informació en relació a les cookies que li permet configurar els seus navegadors d'Internet per mantenir la privacitat i seguretat. En aquest sentit, li facilitem la informació i els enllaços a les pàgines oficials de suport dels principals navegadors perquè pugui decidir si desitja acceptar o no l'ús de cookies.

En conseqüència, podrà bloquejar les cookies a través de les eines de configuració del seu navegador o bé podrà configurar el seu navegador per a ser avisat quan un servidor vulgui guardar una cookie:

L'Ajuntament de Calonge no es fa responsable del contingut i de la veracitat de les polítiques de privacitat dels tercers incloses en aquesta política de cookies. És cas de dubte pot dirigir-se al webmaster del domini creador de la cookie.

Ajuntament de Calonge i Sant Antoni
Avís Legal · Contacte